təxmini

təxmini
sif. <ər.> Həqiqətə az və ya çox dərəcədə yaxın olan; təqribi. Təxmini plan. – Rəis lülələnmiş bir kağız gətirib açdı. Bu, tikinti sahəsinin təxmini xəritəsi idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • təxmini — ə. gözəyarı, təqribi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Liste der Sony-Ericsson-Mobiltelefone — Die Liste der Sony Ericsson Mobiltelefone bietet eine Übersicht über verschiedene Mobiltelefone der Marke Sony Ericsson. Inhaltsverzeichnis 1 Sony Ericsson Mobiltelefone 1.1 International 1.1.1 Riegel Format (Candy Bar) 1.1.2 Smar …   Deutsch Wikipedia

  • ağlaqıyas — (Çənbərək) təxmini. – Xiyarı ağlaqıyas verdim, olu ki, əlli kiloy ola …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axılyana — (Gədəbəy) təxmini. – Axılyanamı danışe:ysıη, yoxsa bile:ysiηmi əməlli? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vər — I (Bərdə, Əli Bayramlı, Xanlar, İmişli, Kürdəmir, Qarakilsə, Qazax, Meğri) cərgə, sıra. – Bu gün on səkkiz vərin alağını eləmişəm (Əli Bayramlı); – Hər iki vərin arasın becərir (Kürdəmir); – Hərə öz vərin başa çıxsa iyitdi (Meğri); – Bi vər… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təqribi — ə. təxmini, gözəyarı, təqribən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fərziyyə — is. <ər.> Bir şey haqqında təxmini mülahizə; güman, ehtimal, fikir, zənn. Kainatın əmələ gəlməsi haqqında fərziyyə. Onun fərziyyəsinə görə. . . Fərziyyə həqiqətə çevrildi. – <Şeyda> uzun müddət yoxlamadığı, götür qoy eləmədiyi bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəyarı — z. Təxmini, təqribi, çəkmədən və ya ölçmədən gözlə müəyyən edilərək. Məsafəni gözəyarı təyin etmək. – Borunun sürətinə zənlə baxıb şagirdlərinin işinə gözəyarı qiymət qoyan usta . . razı halda gülümsəyirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • layihə — is. <ər.> 1. Tikiləcək, qurulacaq, yaradılacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünülüb hazırlanmış, işlənmiş planı; proyekt. Tikintinin layihəsi. Maşının layihəsi. Körpünün layihəsi. – Qara daşlarda qoyulacaq ilk kəşfiyyat buruqlarının layihəsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”